Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Lượt xem: 1189

Đà sắt V75x75x2,4m

- Các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhứng nóng.

- Có 2 loại ốp: Ốp 100mm hoặc ốp 80mm.

- Độ dầy: 8ly hoặc 6ly.

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Đà sắt V75x75 thường có những quy cách:

Đà V75 x 75 x 8ly  x0,8m (1ốp) Cái
Đà V75 x 75 x 8ly x 2m (2ốp) Cái
Đà V75 x 75 x 8ly x 2m (3ốp, lệch toàn phần) Cái
Đà 75x8x2000 - 3 ốp lệch 2/3 Cây
Đà 75x8x2000 - 4 ốp Cây
Đà 75x8x2100 - 3 ốp lệch toàn phần Cây
Đà 75x8x2200 - 4 ốp Cây
Đà V75 x 75 x 8ly x 2,4m (4ốp) Cái
Đà V75 x 75 x 8ly x 2,6m (0ốp) Cái
Đà V75 x 75 x 8ly x 2,6m (3ốp) Cái
Đà V75 x 75 x 8ly x 2,8m (0ốp) Cái
Đà V75 x 75 x 8ly x 2,8m (3ốp) Cái
Đà V75 x 75 x 8ly x 3m (0 ốp) Cái
Đà V75 x 75 x 8ly x 3m (3ốp) Cái
Đà V75 x 75 x 8ly x 3,2m (0 ốp) Cái
Đà V75 x 75 x 8ly x 3,2m (3ốp) Cái

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}

Vui lòng chờ

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần