Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Lượt xem: 2814

Bộ Đà Trạm Ngồi Máy Biến Áp :

- Bộ đà trạm ngồi MBA dùng để treo máy biến áp 3 pha lên cao.

- Các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhứng nóng.

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Bộ Đà Trạm Ngồi Máy Biến Áp chi tiết như sau:

Bộ đà trạm ngồi 13 cây (bộ đà trụ ghép): Bộ VN
Đà U 100x500 (2 cây) Cây 2
Đà  U100x700 (3 cây) Cây 3
Đà  U100x1100 (2 cây) Cây 2
Đà U160x60x5x740 (1 cây) Cây 1
Đà U160x60x5x1457 (1 cây) Cây 1
Đà U160x60x5x1700 (2 cây) Cây 2
Đà U160x60x5x2100 (2 cây) Cây 2
Bulon bộ đà trạm ngồi: Bộ 1
Bulon VRS 16x700  Cây 6
Bulon VRS 16x400 Cây 4
Bulon 16x100  Cây 4
Bulon 16x50  Cây 22

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}

Vui lòng chờ

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần