Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Lượt xem: 1441

Bulon Ven Răng Suốt mạ kẽm phi 16:

- Boulon ven răng suốt phi 16 được chế tạo bằng thép nhúng kẽm nóng 

- Vật liệu: Thép CT3

- Chiều dày trung bình lớp mạ kẽm: 80 micron

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Bulon Ven Răng Suốt mạ kẽm phi 16 thường có các quy cách sau:

Boulon (VRS) 4 tán  16x200 Cái
Boulon (VRS) 4 tán  16x250 Cái
Boulon (VRS) 4 tán  16x300 Cái
Boulon (VRS) 4 tán  16x350 Cái
Boulon (VRS) 4 tán  16x400 Cái
Boulon (VRS) 4 tán  16x450 Cái
Boulon (VRS) 4 tán  16x500 Cái
Boulon (VRS) 4 tán  16x600 Cái
Boulon (VRS) 4 tán  16x650 Cái
Boulon (VRS) 4 tán  16x700 Cái
Boulon (VRS) 4 tán  16x800 Cái

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}

Vui lòng chờ

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần