Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Lượt xem: 1728

Khóa Néo Thẳng - Kẹp Dừng Thẳng:

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5408

Vật liệu: Bằng thép nhúng kẽm nóng

Phạm vi sử dụng: Cáp AL, ACSR từ 50mm2 đến 240mm2

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Khóa Néo Thẳng - Kẹp Dừng Thẳng:

 Kẹp dừng 22-70mm2 ( Loại thẳng 3U ) 
 Kẹp dừng 22-120mm2( Loại thẳng 4U ) 
 Kẹp dừng 22-240mm2( Loại thẳng 5U ) 
 Kẹp dừng 22-70mm2 ( Loại cong 2U ) 
 Kẹp dừng 22-120mm2( Loại cong 3U ) 
 Kẹp dừng 22-240mm2( Loại cong 3U ) 

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}

Vui lòng chờ

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần