Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Lượt xem: 2693

Kẹp 2 Rãnh Đồng Nhôm- Kẹp Rẽ Nhánh Song song Đồng Nhôm:

Tiêu chuẩn áp dụng: AS 1154, TCVN 3624

Loại : 1, 2, 3 bu lông,

Phạm vi sử dụng:

Dây nhôm: 16 đến 300mm2

Kẹp rãnh song song CAPG được thiết kế để kết nối dây dẫn nhôm và ruột dẫn đồng.

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

 

Kẹp 2 Rãnh Đồng Nhôm- Kẹp Rẽ Nhánh Song song Đồng Nhôm:

 Kẹp rẻ nhánh song song Cu 6 -50 / Al 16 -70 , 1boulon 
 Kẹp rẻ nhánh song song Cu 6 -50 / Al 16 -70 , 2boulon 
 Kẹp rẻ nhánh song song Cu 6 -50 / Al 16 -70 , 3boulon 
 Kẹp rẻ nhánh song song Cu 10 -95 / Al 25 -150 , 1boulon 
 Kẹp rẻ nhánh song song Cu 10 -95 / Al 25 -150 , 2boulon 
 Kẹp rẻ nhánh song song Cu 10 -95 / Al 25 -150 , 3boulon 
 Kẹp rẻ nhánh song song Cu 35 -240 / Al 35 -300 ,  3boulon 

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}

Vui lòng chờ

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần