Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Lượt xem: 2147

Kẹp Quai Đồng Nhôm:

Tiêu chuẩn áp dụng: AS 1154, TCVN 3624

Dạng: xiết bằng bu lông - bằng vòng ty - ép thủy lực

Phạm vi sử dụng:

Dây AL, ACSR: 35 đến 300mm2

Quai đồng: 6 đến 8mm

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Kẹp Quai Đồng Nhôm:

- Kẹp quai 2/0 dùng cho dây từ  35-70mm2

- Kẹp quai 4/0 dùng cho dây từ  95-150mm2

- Kẹp quai 240 dùng cho dây từ 185-240mm2

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}

Vui lòng chờ

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần